Category: Шести разред


Припрема за четврти писмени задатак

Advertisements

Припрема за завршни тест 6

priprema za polugodišnji test 6 razred

podudarnost trouglova

На другом писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Подударност троуглова.
  • Конструкције углова и троуглова.
  • Множење и дељење целих бројева.
  • Решавање једначина и неједанчина са множењем и дељењем.

zadaci za vežbanje

Радни лист за утврђивање знања о процентима (основни ниво)

Примена процента у једноставним ситуацијамa

Задаци за вежбање

На трећем писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Рационални бројеви: сабирање и одузимање, једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем,
  • Четвороугао: збир унутрашњих углова у четвороуглу, израчунавање унутрашњих и спољашњих углова.

zadaci za vezbanje

resenja 6 razred

На првом писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Цели бројеви: упоређивање, бројевна права, сабирање и одузимање целих бројева,
  • Троугао: појам, врсте, унутрањи и спољашњи углови, израчунавање непознатих углова.