Category: Седми разред


Припрема за четврти писмени задатак

Питагорина теорема, Многоугао, Пропорционалност

Степеновање, реални бројеви

Овај садржај је заштићен лозинком. Да бисте га видели, молимо вас да унесете своју лозинку испод:

Радни листови за утврђивање знања о многоугловима (основни ниво).

Појам и врсте многоуглова

Многоугао – вежбање

Задаци основног нивоа за утврђивање знања у вези пропорције.

Израчунавање непознатог члана пропорције и примена пропорције

Задаци за вежбање

На трећем писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Полиноми – операције са полиномима и растављање полинома на чиниоце,
  • Правоугли координатни систем – координате тачке, растојање између две тачке,
  • Директно пропорционалне величине.

Операције са полиномима, квадрат бинома и разлика квадрата.

Задаци за вежбање

Задаци за вежбање

На другом писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Степеновање: операције са степенима,
  • Многоугао: збир унутрашњих углова, броју дијагонала, централни угао правилног многоугла, конструкције правилних многоуглова.