Category: Седми разред


Ученици седмог разреда су и ове године после часова на којима су учили о Питагориној теореми и њеним применама урадили ликовне радове на тему Питагорине спирале и Питагориног дрвета.

Питагорина спирала је фигура која се добија тако што се на правоугли троугао, чије су катете јединичне дужи, надовезују правоугли троуглови тако да је једна катета хипотенуза претходног троугла, а друга катета је поново јединична дуж.

Питагорино дрво (стабло) је фигура која се добија тако што се на правоугли једнакокраки  троугао надовезују квадрати, тако да илуструју Питагорину теорему . Иначе, Питагорино дрво је врста геометријског облика који се зове ФРАКТАЛ. Фрактал је геометријски лик који се може разложити на мање делове, тако да је сваки од њих умањена копија целине.

Advertisements

Припрема за четврти писмени задатак

Питагорина теорема, Многоугао, Пропорционалност

Степеновање, реални бројеви

Овај садржај је заштићен лозинком. Да бисте га видели, молимо вас да унесете своју лозинку испод:

Радни листови за утврђивање знања о многоугловима (основни ниво).

Појам и врсте многоуглова

Многоугао – вежбање

Задаци основног нивоа за утврђивање знања у вези пропорције.

Израчунавање непознатог члана пропорције и примена пропорције

Задаци за вежбање

На трећем писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Полиноми – операције са полиномима и растављање полинома на чиниоце,
  • Правоугли координатни систем – координате тачке, растојање између две тачке,
  • Директно пропорционалне величине.

Операције са полиномима, квадрат бинома и разлика квадрата.

Задаци за вежбање